Archívum

Tisztelt Érdeklődő! Kedves Olvasó!

Az alábbi linkekre kattintva lehetősége van a  teljes folyóirat letöltésére lapszámonként pdf fájlban, illetve az egyes cikkek megtekintésére:

 

KULTURÁLIS SZEMLE 14. SZÁM

Teljes szám: 

 

FŐSZERKESZTŐI AJÁNLÁS

Juhász Erika: Közművelődés és tudomány

NEMZETKÖZI KITEKINTÉS

Kocsis, Mihály- Koltai, Zsuzsa-Reisz, Terézia: Best Practices and Challenges of the Cultural Institutions in Baranya County Villages

Németh János: Fejezetek az egész életen át tartó tanulás (LLL) filozófiai, neveléstudományi recepciótörténetéből

HAZAI TUDOMÁNYOS MŰHELY

Kuglics Gábor: Közművelődés Püspökmolnári területén a két világháború között

Szabó Irma: Gondolatok és tények a közművelődés minőségfejlesztési programjának elfogadásáig vezető útról

Szerdahelyiné Lőrincz Nóra: A közösségszervezés lehetőségei egy életút tükrében - Kakuk Pál

Török Károlyné Miszori Marianna: A közösségfejlesztés lehetőségei az Őrségben a XXI. században

JUNIOR KUTATÓMŰHELY

Csaba Alexa: Hangadók az ifjúság szociális életében

Fekete Anna -Benkei-Kovács Balázs: Imázs és presztízs – Az ifjúsági közösségi színterek látogatottsági trendjeinek vizsgálata: elfordulás vagy pálfordulás

Herczegh Judit – Halász Dániel: Online játékos közösségek és platformjaik az információs társadalomban

Madarász Réka: Kulturális alapú gazdaságfejlesztés Noszvajon

Marosán Gréta: Kulturális alapú gazdaságfejlesztési gyakorlatok Biharban

Mohos Edina – Ponyi László: Az ifjúság szabadidő-felhasználási és kultúrafogyasztási szokásai

KÖNYVAJÁNLAT, RECENZIÓ

Benkei-Kovács Balázs: Recenzió dr. Ponyi László Közművelődés és romák című könyvéről

TUDOMÁNYOS KONFERENCIÁK HÍREI

Orsolya Deák - Gyula Zoltán Kállay: Durkó Conference ONline

 

 

KULTURÁLIS SZEMLE 13. SZÁM

Teljes szám: KulturalisSzemle_2020_1

 

FŐSZERKESZTŐI AJÁNLÁS

Juhász Erika: Közművelődés és tudomány

NEMZETKÖZI KITEKINTÉS

Róbert M. Drabancz – Szilárd Mészáros: The Cultural Heritage of the “Kuruc” World in Transcarpathia

Németh János István: Fejezetek az egész életen át tartó tanulás (LLL) filozófiai, neveléstudományi recepciótörténetéből - III. rész

Renáta Bozsó – Angelika Nagy – Edit Újvári: Intersections of Regional and Local Cultural Heritage and Local identity – Assessing the Functions of Local Repositories of Values in Vojvodina

HAZAI TUDOMÁNYOS MŰHELY

Kocsis Mihály – Koltai Zsuzsa – Nemes Krisztina – Reisz Terézia: Infrastruktúra, eszközellátottság és finanszírozás a Baranya megyei falvak közművelődésében

Lanczendorfer Zsuzsanna: Szellemi kulturális örökségünk egy győri kékfestő család munkásságán keresztül (I. rész)

Tóthné Boda Éva Mária: Az informális és a nem formális tanulás különböző színterei

JUNIOR KUTATÓMŰHELY

Bajusz Erika: A közművelődés szerepe és funkciója a magyarságtudat megőrzésében – egy erdélyi település, Vízakna példáján keresztül

Farkas Enikő Bianka: A Pécsi Kulturális Központ szerepe a Pécsi Tudományegyetem közösségszervező szakos hallgatóóinak közművelődési lehetőségeiben

Halász Dániel: Magyar kulturális értékek közvetítése egy videojatékon keresztül

Hacsavecz Éva: Értékfeltárás és közösségfejlesztés Bélapátfalván

Koncz Andrea: Kórusok, mint közösségek Kecskeméten

Magné Szaitz Éva: Az amatőr színjátszás céljai, lehetőségei Csongrád-Csanád megyei és határon túli példákon keresztül

KÖNYVAJÁNLAT, RECENZIÓ

Benkei-Kovács Balázs: Közösségi terek és élmények, avagy a berva völgyi „Ötös” képekben és szavakban elbeszélt története

TUDOMÁNYOS KONFERENCIÁK HÍREI

Deák Orsolya – Kállay Gyula Zoltán: Durkó Mátyás konferencia ONline

 

KULTURÁLIS SZEMLE 12. SZÁM

Teljes szám: KulturalisSzemle_2019_2

 

FŐSZERKESZTŐI AJÁNLÁS

Juhász Erika: Közösségi kulturális műveltségünk

NEMZETKÖZI KITEKINTÉS

Barabási Tünde - Hajdu Barbara: A társadalmi innováció Udvarhelyszéki esetpéldája

Németh János István: Fejezetek az egész életen át tartó tanulás (LLL) filozófiai, neveléstudományi recepciótörténetéből. II. rész

HAZAI TUDOMÁNYOS MŰHELY

Kleisz Teréz:lméleti látószögek a jelenkori közösségek állapotáról és a közösségfejlesztés lehetséges céljairól

Szente Béla: Konferenciavonattal Szárszóra - 3. rész - Szárszó 1942, Lillafüred 1942, Szárszó 1943

JUNIOR KUTATÓMŰHELY

Barnucz Anita: Az átalakuló felnőttképzés jogszabályi környezete a közművelődés tükrében

Farkas Éva: Az értéktárak működésnek jogi szabályozása, szerepük az átörökítésben és a közösségépítésben

Fekete Rita: Kistelepülések közművelődésének fejlesztési lehetőségei –  Túristvándi közösségi felmérése mentén

Marosán Gréta - Márkus Edina: A kreatív gazdaságtól  a kulturális alapú gazdaságfejlesztésig

Svidró Ibolya: Kulturális állapotfelmérés a közművelődési intézményrendszerben

Székely Ákos: Emberi Erőforrás Menedzsment a Minőségfejlesztés jegyében a Közművelődésben - I. rész

KÖNYVAJÁNLAT, RECENZIÓ

Dudok Dávid: Közösségi részvételi alapú működés kulturális intézményekben Arapovics Mária – Beke Márton – Dóri Éva – Tóth Máté (szerk.): A kulturális intézmények társadalmiasított működési módja. Szabadtéri Néprajzi Múzeum - NMI Művelődési Intézet - Országos Széchenyi Könyvtár, Budapest, 2019.

TUDOMÁNYOS KONFERENCIÁK HÍREI

Kállay Gyula Zoltán: A kultúra mint érték – egy zárókonferencia margójára

 

 

KULTURÁLIS SZEMLE 11. SZÁM

Teljes szám: KulturalisSzemle_2019_1

 

FŐSZERKESZTŐI AJÁNLÁS

Juhász Erika: Közösségi kulturális műveltségünk

NEMZETKÖZI KITEKINTÉS

Julianna Farkas: The Ideal of Man and Behaviour Culture in the Renaissance

Németh János István: Fejezetek az egész életen át tartó tanulás (LLL) filozófiai, neveléstudományi recepciótörténetéből. I. rész

HAZAI TUDOMÁNYOS MŰHELY

Márkus Edina: A nonprofit szektor hazai helyzete, különös tekintettel a kulturális célú szervezetekre

Takács-Miklós Márta – Kary József: A minőség kérdése a közművelődésben: rendszerek és sajátosságok

Oszlánczi Tímea: A közművelődés jogszabályi változásainak fő irányvonalai

Ponyi László – Svidró Ibolya: Közművelődési intézmények és közösségi színterek társadalmi beágyazottsága és szerepvállalása, az intézményi civil partnerségek jellemzői. Közművelődési intézmények és közösségi színterek reprezentatív felmérése 1. rész

Pusztai Bertalan: Falusi és kisvárosi fesztiválok: közösségi szokások vagy a helybelieket kiábrándító szervezett események

Szente Béla: Konferenciavonattal Szárszóra 2. rész

JUNIOR KUTATÓMŰHELY

Kovácsné Biczó Klaudia: A társadalmi tőke megjelenése egy kistelepülés közösségi művelődésében

Marosán Gréta: Információstop a külföldi hallgatók felé. A Debreceni Egyetem külföldi hallgatóinak korlátai a kulturális események látogatásakor

KÖNYVAJÁNLAT, RECENZIÓ

Benkei-Kovács Balázs: A települési imázs egy közösségi alapú fejlesztési lehetősége: a strorrytelling, mint a lokális márkaépítés eszköze

TUDOMÁNYOS KONFERENCIÁK HÍREI

Deák Orsolya: Kultúra és közművelődés a 2019. évi HuCER konferencián Egerben

 

KULTURÁLIS SZEMLE 10. SZÁM

Teljes szám: KulturalisSzemle_2018_2

 

FŐSZERKESZTŐI AJÁNLÁS

Juhász Erika: Közösségi kulturális műveltségünk

NEMZETKÖZI KITEKINTÉS

Juhász Erika, Kenyeres Attila Zoltán: A kulturális tanulás esetei

HAZAI TUDOMÁNYOS MŰHELY

Bacsa-Bán Anetta: Nyugdíjas Egyetem - Mindenki Egyeteme Dunaújvárosban

Bozsó Renáta: A munkás-művelődéstől a médiaintegrációig Az OTDK Közművelődési, Andragógiai alszekciójában szereplő dolgozatok rezüméinek tartalomelemzéséből

Cseri Kinga: A pedagógiai kultúraváltás interdiszciplinális és egzisztenciális megközelítése

Horváth Ágnes: Az ifjúságsegítő képzés tapasztalatinak alkalmazása az ifjúsági közösségszervezők képzésénél

Keczer Gabriella, T. Molnár Gizella: A helyi igényekre épülő, gazdaságot szolgáló felsőoktatás koncepciója ─ A Georgikon megalapításától a közösségi képzési központokig

Szente Béla: Konferenciavonattal Szárszóra - 1.rész

Szóró Ilona: Értékvesztés – értékmentés. Vita az olvasókörök feloszlatásáról

Vincze Szilvia: A közösségi művelődés osztatlan tanárszak

JUNIOR KUTATÓMŰHELY

Horváth Zoltán: Népfőiskolák, a közművelődés megújuló színterei

KÖNYVAJÁNLAT, RECENZIÓK

Márkus Edina: Recenzió a Nemzeti Művelődési Intézet Tudástár a közösségi művelődésben című sorozatáról

TUDOMÁNYOS KONFERENCIÁK HÍREI

Juhász Erika, Deák Orsolya: Hetedik alkalommal zajlott Debrecenben a Durkó Mátyás emlékére rendezett konferencia
 

 

KULTURÁLIS SZEMLE 9. SZÁM 

Teljes szám: KulturalisSzemle_2018_1

 

FŐSZERKESZTŐI AJÁNLÁS

Juhász Erika: Közösségi kulturális műveltségünk

NEMZETKÖZI KITEKINTÉS

Szirmai Éva: Ahogy azt az amerikaiak elképzelik… Szervezeti kultúra és kulturális sztereotípiák

Tarbay Gabriella: Birodalmi álmok és megvalósításuk Bandungban

HAZAI TUDOMÁNYOS MŰHELY

Bozsó Renáta, Kávai Zsuzsanna, Szirmai Éva: Szakkollégiumok: Identitásalakítás? Közösségfejlesztés? Tehetséggondozás?

Drabancz Róbert: A „történelem vége” a húszas évek magyar kultúrpolitikai   gondolkodásában

Gulyás Sándor: Egy kistelepülés közösségek képekben - közösségi kiállítás

Kenyeres Attila Zoltán: A dokumentumfilmekből történő tanulás szerepe a kulturális közfoglalkoztatottak televíziós aktivitásaiban

Kuthy-Megyesi Judit, Takács-Miklósi Márta: Az egész életre kiterjesztett, élethosszig tartó tanulás a közművelődés tükrében

Szabó József: Játékos-kompetenciák

JUNIOR KUTATÓMŰHELY

Horváth Zoltán: Múltat akartam csinálni a családomnak – Esettanulmány a holokauszt utáni zsidó kulturális átörökítés nehézségeiről

Szűcs Tímea: Az épülő állam megörökítői. Magyar származású fotográfusok Palesztinában/Izraelben

KÖNYVAJÁNLAT, RECENZIÓK

Benkei-Kovács Balázs: Utazás a szlovákiai magyar kultúra mezsgyéjére. Recenzió Liszka József Határvidékeken című könyvéről

TUDOMÁNYOS KONFERENCIÁK HÍREI

Deák Orsolya: A közművelődés és művelődéstudomány megjelenése a debrecenben megrendezett XIV. MELLearN konferencián

 

 

KULTURÁLIS SZEMLE 8. SZÁM 

Teljes szám: Kulturális Szemle 2017 2 

 

FŐSZERKESZTŐI AJÁNLÁS

Juhász Erika: Közösségi kulturális műveltségünk

NEMZETKÖZI KITEKINTÉS

Bakos Kinga: Hargita megyei pedagógusok vallásossága

Cseri Kinga: Az interkulturalitás vallási vetületei

HAZAI TUDOMÁNYOS MŰHELY

Kenyeres Attila Zoltán – Juhász Erika: A kulturális közfoglalkoztatottak szabadidős kulturális aktivitásai

Morva Péter: Az 1974-es közművelődési határozat hatása a kor Magyar Rádiójának fiataloknak szánt műsorkészítésére,
az Ifjúsági- és Gyermekosztály helye a közművelődés rendszerében

Ponyi László: Roma közösségi házak kialakulása, előzményei – nemzetközi és hazai tapasztalatok

Szabó József: Játékvilág

Szóró Ilona: A tanítók szerepe az agráregyesületek életében, az 1940-es években

Vehrer Adél: Közösségekben művelődő idősek, mint példaképek

JUNIOR KUTATÓMŰHELY

Gégény János: A közművelődési statisztikai adatszolgáltatók infokommunikációs fejlettsége – változások és változatlanságok

Tóth Johanna – Kékes Szabó Marietta: Párkapcsolati életciklusok napjainkban és a magyar népmesék világában

KÖNYVAJÁNLAT, RECENZIÓK

Szabó Péter Ottó: Képzésről és művelődésről történeti és gyakorlati síkon. Recenzió Juhász Erika „A felnőttek képzése és művelődése egykor és ma Magyarországon” című kötetéről (Debrecen, Csokonai Kiadó, 2016.)

TUDOMÁNYOS KONFERENCIÁK HÍREI

Juhász Erika – Deák Orsolya: A művelődéstudomány megjelenése a XVII. Országos Neveléstudományi Konferencián

 

 

KULTURÁLIS SZEMLE 7. SZÁM

Teljes szám: Kulturális Szemle 2017 1

 

FŐSZERKESZTŐI AJÁNLÁS

Juhász Erika: Közösségi kulturális műveltségünk

NEMZETKÖZI KITEKINTÉS

Juhász Erika: A kulturális tanulás nemzetközi vonatkozásai

Vehrer Adél – Belényesi Izabella: Erdélyi magyarok a romániai munkaerő-piacon

HAZAI TUDOMÁNYOS MŰHELY

Bérces Viktor – Domokos Andrea: A szoftverek és a zeneművek büntetőjogi védelme

Márkus Edina – Megyesi Judit: A kultúra civil partnerei

Ponyi László: „Isten háta mögötti kontextusok” Közösségtanulmányok, kisebbségi közösségek kutatásának módszertani alapjai

Simándi Szilvia:A tanulókörök mint a felnőttkori művelődés lehetséges színterei, módszertani vetületei

Tengely Adrienn: A Mária-kongregációs könyvtárak a 20. század első felében

JUNIOR KUTATÓMŰHELY

Kovács Henrietta: A közösségfejlesztés alapjai és a többfunkciós közösségi terek

Szűcs Tímea: A magyarországi zsidóság útja az ősi földre

KÖNYVAJÁNLAT, RECENZIÓK

Juhász Erika – Ponyi László: A saját fejünkkel gondolkodni! Recenzió „Trencsényi Imre: KÖZÖSSÉG – MŰVELŐDÉS – KÖZÖSSÉGI MŰVELŐDÉS – Válogatott tudósítások 1980–2010” című könyvéről

Szabó József: Márkus Edina: Amikor a harmadik az első…  A civil szektorról többféle nézőpontból című könyvéről

TUDOMÁNYOS KONFERENCIÁK HÍREI

Juhász Erika – Deák Orsolya – Kovács Henrietta: Tudomány, felsőoktatás, kultúra — A XXXIII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia 13. szekciója

 

  

KULTURÁLIS SZEMLE 6. SZÁM

Teljes szám: Kulturális Szemle 2016 2

 

FŐSZERKESZTŐI AJÁNLÁS

Juhász Erika: Közösségi kulturális műveltségünk

NEMZETKÖZI KITEKINTÉS

Barabási Tünde: A Haáz Rezső Múzeum, mint a nem-formális tanulás színtere

HAZAI TUDOMÁNYOS MŰHELY

A. Gergely András: Félszáz év valóságfilmezés /Közlési ortodoxia, avagy a valóság minden tűzön-vízen át 

Arapovics Mária: A közösségfejlesztés alapfogalmai és a kulturális közösségfejlesztés paradigmái

Újvári Edit: Kulturális és közösségi élet – egyesületi szervezésben A Szeged-Klebelsberg-telepi Polgári Kör Egyesület közösségszervező munkája

Szirmai Éva: A Rosztától a mangáig in memoriam Rubovszky Kálmán

Tamusné Molnár Viktória: A szabadművelődés kulturális-művészeti hatása Debrecenben

JUNIOR KUTATÓMŰHELY

Izer Boglárka: Szervezeten belüli non-formális tanulás – A Nemzeti Művelődési Intézet „Látó útjainak” hatása

Megyesi Judit: Alkotó művészeti csoportok itthon

KÖNYVAJÁNLAT, RECENZIÓK

Ponyi László: Íme az ember(állat)! Recenzió Csányi Vilmos: Íme az ember – A humánetológus szemével című könyvéről

TUDOMÁNYOS KONFERENCIÁK HÍREI

Juhász Erika – Izer Boglárka: „Aki felteszi a kolompot, az rázza is!” – Durkó Mátyás Emlékkonferencia 2016. 06. 16-17., Debrecen

 

 

KULTURÁLIS SZEMLE 5. SZÁM

Teljes szám: Kulturállis Szemle 2016 1

 

FŐSZERKESZTŐI AJÁNLÁS

Juhász Erika: Közösségi kulturális műveltségünk

NEMZETKÖZI KITEKINTÉS

Molnár Péter: Nyelvi és nemzetiségi konfliktusok a szlovák munkaerőpiacon

Tankó László: Az aradi minoriták zenei tevékenysége a két világháború között II.

HAZAI TUDOMÁNYOS MŰHELY

Dudás Katalin: Az integrált többfunkciós szolgáltató terek - IKSZT-k - tevékenysége

G. Furulyás Katalin: A művelődési ház a lakossági vélekedések tükrében

Maróti Andor: Változnia kell a művelődésnek az információs társadalomban?

JUNIOR KUTATÓMŰHELY

Magyar Anita: A közművelődési intézmények felnőttképzési tevékenysége regionális megközelítésben

Megyesi Judit: Nem mi találtuk fel! Az iskolai közösségi szolgálat (IKSZ) nemzetközi aspektusai

KÖNYVAJÁNLAT, RECENZIÓK

Csoma Gyula: Recenzió „Maróti Andor: A tanuló felnőtt” művéről

Szabóné Molnár Anna: Recenzió „Striker Sándor: A felnőttképzés és a felnőttkori tanulás kultúraelméleti megközelítései” művéről

TUDOMÁNYOS KONFERENCIÁK HÍREI

Juhász Erika – Izer Boglárka: Az értékformálás, az értékközvetítés és az értékteremtés világa – Beszámoló a XV. Országos Neveléstudományi Konferenciáról

 

 

KULTURÁLIS SZEMLE 4. SZÁM

Teljes szám: Kulturális Szemle 2015 2

 

FŐSZERKESZTŐI AJÁNLÁS

Juhász Erika:Közösségi kulturális műveltségünk

NEMZETKÖZI KITEKINTÉS

Tankó László:Az aradi minoriták zenei tevékenysége a két világháború között

HAZAI TUDOMÁNYOS MŰHELY

Marczin István: A Caffart Képzőművészeti Egyesület közművelődési tevékenysége (társadalmi terek alapján)

Mermeze György Gergő – Szabó József: A Déri Múzeum múzeumpedagógiai tevékenysége

JUNIOR KUTATÓMŰHELY

Farkas Zsolt: A szívességbank, mint közösségfejlesztő eszköz hozadékai

Kovács Henrietta: A kreatív ipar meghatározásai, jellemzői és jelentősége

KÖNYVAJÁNLAT, RECENZIÓK

Izer Boglárka: Recenzió Szabó János Zoltán: "A fesztiváljelenség” művéről

TUDOMÁNYOS KONFERENCIÁK HÍREI

Juhász Erika – Izer Boglárka: Nevelés- és kultúrakutatás európai szinten Budapesten

 

 

KULTURÁLIS SZEMLE 3. SZÁM

Teljes szám: Kulturális Szemle 2015 1

 

FŐSZERKESZTŐI AJÁNLÁS

Juhász Erika:Közösségi kulturális műveltségünk

NEMZETKÖZI KITEKINTÉS

Szűcs Tímea:Alapfokú zenetanulási lehetőségek a Partiumban

HAZAI TUDOMÁNYOS MŰHELY

Szabó József:Kultúrandragógia

Szóró Ilona: A műkedvelő tevékenység közösségformáló szerepe az olvasókörökben

Ponyi László:Kulturális jog – kulturális feladatellátás – kulturális alapellátás: Megjegyzések a kulturális alapellátás fogalom- és rendszerbeli megközelítéseihez

G. Furulyás Katalin:Mit gondolunk a műveltségről?

Dudás Katalin:Az amatőr művészeti tevékenység hatása a szubjektív életminőségre és a lelki egészségre

Novák Erzsébet:Digitális írástudás a szakadék két oldalán

JUNIOR KUTATÓMŰHELY

Izer Boglárka:A kulturális közfoglalkoztatás jellemzői

Mászlai Olga:Az idősek non-formális és informális tanulásának főbb színterei, lehetőségei

KÖNYVAJÁNLAT, RECENZIÓK

Szűcs Tímea:Váradi Judit: „Hogyan neveljünk értő közönséget a komolyzenének művéről”

TUDOMÁNYOS KONFERENCIÁK HÍREI

Juhász Erika-Izer Boglárka:Tudományos utánpótlás a kultúrában

 

 

KULTURÁLIS SZEMLE 2. SZÁM

Teljes szám: Kulturális_Szemle 2014 2  

 

FŐSZERKESZTŐI AJÁNLÁS

Juhász Erika: Közösségi kulturális műveltségünk

NEMZETKÖZI KITEKINTÉS 5

Barabási Tünde: A közművelődés jelene Székelyudvarhelyen : A Városi Könyvtár, mint a közművelődési színtér

HAZAI TUDOMÁNYOS MŰHELY

Maróti Andor: Elmélkedés a műveltségről

Csizmadia Szilárd - Győri Szabó Róbert - Kovács Norbert: Idősek és az internetes kultúra

Koltai Zoltán: Visszatekintés rövidtávról – a pécsi EKF, közvélemény-kutatások tükrében

Márkus Edina: Közművelődés és felnőttképzés a statisztikák tükrében

JUNIOR KUTATÓMŰHELY

Pótfi Melinda: Kulturális fogyasztási mintázatok két debreceni középiskola összehasonlításában

Horváth Gábor Barnabás: „Az ember nem szabad, de szabaddá válhatik”

KÖNYVAJÁNLAT, RECENZIÓK

Kurucz Ildikó: Jelenetek a kultúrafinanszírozás életéből

Újvári Edit: Jelenkorunk jelképei – recenzió

TUDOMÁNYOS KONFERENCIÁK HÍREI

Juhász Erika: Tudományos eredmények bemutatása és stratégiai együttműködési megállapodás aláírása az Országos Neveléstudományi Konferencián

 

 

KULTURÁLIS SZEMLE 1. SZÁM

Teljes szám:  Kulturális_Szemle 2014 1 

 

FŐSZERKESZTŐI AJÁNLÁS

 Juhász Erika: Közösségi kulturális műveltségünk

NEMZETKÖZI KITEKINTÉS

Hermann Gusztáv Mihály: „Az esméret világa terjed”- a felvilágosodás útjai a Székelyföldön

Husz Mária: A kulturális örökségpolitika fókuszpontjairól

HAZAI TUDOMÁNYOS MŰHELY

Maróti Andor: Közösségi a közművelődés?

Ponyi László: Közművelődés és tőkeelméletek

Simándi Szilvia – Boehm, Jan: Kulturális turizmus mint informális tanulási színtér

Miklósi Márta: A fogvatartottak kulturális jogainak érvényesülése és közösségi művelődése a hazai büntetés-végrehajtási rendszerben

JUNIOR KUTATÓMŰHELY

Máté Krisztina: A művelődési és politikai élet kapcsolata 1945 után

KÖNYVAJÁNLAT, RECENZIÓK

Kozma Tamás: Lehet-e kultúra nélkül élni?

TUDOMÁNYOS KONFERENCIÁK HÍREI

Juhász Erika: Konferencia Durkó Mátyás emlékére ötödik alkalommal