Kulturális Szemle
Kulturális Szemle a Nemzeti Művelődési Intézet Interdiszciplináris online folyóirata

Aktuális

2018.10.30.
Bozsó Renáta, Kávai Zsuzsanna, Szirmai Éva: Szakkollégiumok: Identitásalakítás? Közösségfejlesztés? Tehetséggondozás?
Absztrakt: A hazai szakkollégiumi rendszer a tehetséggondozás sok vonatkozásban egyedülálló terepe. Ebbe a rendszerbe illeszkedik – legalábbis nevében – a roma szakkollégiumok hálózata, amelyet azonban sajátos identitásbizonytalanság jellemez. Tanulmányunkban azt vizsgáljuk, hogy a roma szakkollégiumok küldet...

Tovább olvasom ›

2018.10.30.
Drabancz Róbert: A „történelem vége” a húszas évek magyar kultúrpolitikai gondolkodásában
Absztrakt: A modern világában létrejött az autonóm politika differenciált világa, valamint megnőtt az ideológiák jelentősége. A társadalomban lévő általános orientációs zavart ideológiai mintázatokkal fejezi ki a kor embere. Így az ideológia elsősorban a problematikus társadalmi valóság térképe, mert megkísér...

Tovább olvasom ›

2018.10.30.
Gulyás Sándor: Egy kistelepülés közösségek képekben – közösségi kiállítás
Absztrakt: 2017 őszén „Acsaiak vagyunk - életképek” címmel fotókiállítás nyílt egy kis Pest megyei településen, Acsán. A kiállítás anyagának készítése közben gyűjtött tapasztalatok, illetve a kiállítás megnyitó ünnepsége és az azt követő folyamatok egyértelműen jelezték, hogy itt többről van szó, mint egy egy...

Tovább olvasom ›

2018.10.30.
Kenyeres Attila Zoltán: A dokumentumfilmekből történő tanulás szerepe a kulturális közfoglalkoztatottak televíziós aktivitásaiban
Absztrakt: Jelen publikációnk a kulturális közfoglalkoztatottak körében 2016 nyarán végzett országos kutatáshoz illeszkedik. A csaknem 4000 fő részvételével lezajlott online felmérés során azt vizsgáltuk, milyen szerepet töltenek be a televíziós dokumentumfilmek a kulturális közfoglalkoztatottak mindennapos,...

Tovább olvasom ›

2018.10.30.
Kuthy-Megyesi Judit – Takács-Miklósi Márta: Az egész életre kiterjesztett, élethosszig tartó tanulás a közművelődés tükrében
Absztrakt: Jelen tanulmányban az egész életre kiterjedő tanulást vizsgáljuk a közművelődés aspektusából. Vizsgálatunkban a vonatkozó fogalmak tisztázása mellett kitérünk az élethosszig tartó tanulásban és a közművelődésben végbemenő paradigmaváltozásokra és azok találkozására. Elemzésünkben körbejárjuk, hogy...

Tovább olvasom ›

2018.10.30.
Szabó József: Játékos-kompetenciák
Absztrakt: A számítógépes játékok elterjedése először a pszichológusok figyelmét keltette fel, akik figyelmeztettek a játékfüggőség veszélyeire. Hipotézisünk szerint a számítógépes játékok több előnnyel is rendelkezhetnek, segíthetnek az együttműködésben, a kommunikációban, új információk nyújtásában, akár a...

Tovább olvasom ›