Kulturális Szemle
Kulturális Szemle a Nemzeti Művelődési Intézet Interdiszciplináris online folyóirata

Zelei-Pintér Magdolna: Kultúrakutatás határainkon innen és túl


2021-04-04

Zelei-Pintér Magdolna: Kultúrakutatás határainkon innen és túl

A Magyar Nevelés- és Oktatáskutatók Egyesülete (Hungarian Educational Research Association – HERA) 2021. május 27-28. között rendezte meg X. jubileumi konferenciáját az egyesület jelenlegi és – remélhetőleg – leendő oktatáskutató tagjai számára. Az évente megrendezésre kerülő kongresszus a pandémiás helyzet okán idén újra az online térben zajlott. A világjárvány a konferenciának azonban nem csak a formai kereteire, hanem központi témájának kiválasztására is kihatással volt, amelyre már maga a rendezvény címe is utal: Tanuló társadalom. Oktatáskutatás járvány idején. Azt a tanuló társadalmat járta körül, amely az oktatás különböző színterein és egyéb speciális helyszíneken (pl. kulturális intézményekben, médiában stb.) tanul és ezáltal képessé válik alkalmazkodni akár egy világjárvány következtében megváltozott társadalmi és gazdasági körülményhez. A főtéma valamint a kultúra és közművelődés kapcsolódási pontjait ezalkalommal is a Felnőttkori és közösségi tanulás szakosztályi webináriumon tárták fel.

A Magyar Nevelés- és Oktatáskutatók Egyesületét a konferencia megszervezésében a Magyar Tudományos Akadémia Nevelésszociológia Albizottsága és a KultúrÁsz Közhasznú Egyesület (Debrecen) segítette. Az esemény megvalósulását a Nemzeti Kulturális Alap támogatta.


A kétnapos konferenciát Kozma Tamás, a HERA elnöke nyitotta meg köszöntőjével az egyesület youtube csatornáján keresztül. A köszöntőjében kihangsúlyozta, mennyire fontos a kutatások során is a személyes interakció, a közös gondolkodás, a kutatás mint közösségi munka. A pandémiás időszak alatt azonban a kutatóknak nem volt lehetőség erre és ezzel az újszerű kihívással kellett megküzdeniük. „Magányban lehet gondolkodni, magányban lehet írni, de csak közösségben lehet alkotni!” – az egyesület elnöke köszöntőjében ezzel is utalva a világjárvány kutatói tevékenységekre gyakorolt hatásának egyik tanulságára.

A konferencia programjából természetesen idén sem hiányozhatott az elismerések (Báthory-díj, HERA-díj, Publikációs-díjak) bejelentése. A díjakat a hagyományokhoz híven az egyesület vezetőségi tagjai adták át, ezúttal virtuálisan. A Báthory-díjat Polónyi István, az egyesület Felsőoktatási szakosztályának elnöke, a Debreceni Egyetem professzora kapta, a HERA-díjat pedig Máté-Szabó Barbara, az egyesület GYES-en levő általános titkára, a Debreceni Egyetem tanársegédje.

A plenáris köszöntők mellett az angol és magyar nyelvű plenáris előadásokat is közzé tették az egyesület youtube csatornáján. A konferencia központi témáját tükrözve a pandémia oktatásra, oktatáspolitikára gyakorolt hatását taglalta Herbert Altrichter, professzor emeritus (Austria, Linz, School of Education, Department of Educational Research Johannes Kepler University) és Polónyi István, egyetemi tanár (Debreceni Egyetem, Bölcsészettudományi Kar, Nevelés- és Művelődéstudományi Intézet) előadásaikban.

A VIII. HERA Évkönyv mellett további két érdekes könyvbemutatóra is sor került, az Oktatás és társadalom 2021. évi sorozatából. A konferencia első napján Óhidy Andrea: Élethosszig tanulni. Az Európai Unió lifelong learningkoncepciójának adaptációja Magyarországon és Németországban 1996 és 2005 között című kötetének bemutatására került sor, a második napon pedig Hrubos Ildikó A bolognai tornyok üzenete. Tanulmányok az európai felsőoktatási reformról és a nemzetközi trendekről című művét prezentálta.

A távkonferencia formájában megvalósuló tudományos rendezvényre ugyan kihatással volt a világjárvány, de népszerűségét nem befolyásolta, hiszen rendkívül magas érdeklődés övezte az eseményt. Ezalkalommal több mint 300 előadás került befogadásra. Az előadások 70%-át a Magyar Nevelés- és Oktatáskutatók Egyesület tagjainak kutatásait mutatja be.

A távkonferencián két műfajban zajlottak a kutatási eredményeket bemutató előadások:

  • egyrészről klasszikus szekció típusú előadások keretében nyílt lehetőség egyes kutatási eredmények bemutatására és azok megvitatására,
  • másrészről a befogadott előadások nagy létszámából adódóan az előző évi jó gyakorlat átvételével workshop jellegű szekciók keretében: itt 7-15 előadás előzetes megtekintését követően nyílt lehetőség az adott workshop szekciósávjában a prezentációikról/poszterekről beszélgetni.

A kultúra, közművelődés, közösségépítés témakörében idén is szép számmal fogadtak be előadásokat. A Felnőttkori és közösségi tanulás webináriumok keretében több mint 20 előadás foglalkozott ezen témákkal. Külön említést érdemel, hogy a hazai kutatóink mellett a Kárpát-medence számos pontjáról érkeztek előadások kulturális magyar szervezetek tagjaitól.

Közösségépítés témaköréhez kapcsolódóan több előadást is megemlíthetünk, amelyek a közösségek különböző szintű szervezésére-fejlesztésére irányulnak. Ezek közül Velics Gabriella „Magunk miatt” - a digitális közösségépítés szakmai és személyes kompetenciafejlesztő hatása című előadása egyetemista hallgatók-oktatók közösségének megerősítésére irányuló programsorozatát mutatja be. Települési szintű közösségek fejlesztésének lehetőségét mutatja be Benke Magdolna Közösségépítés okos és nem okos kistelepüléseken poszterelőadása, amely a kistelepüléseken történő „okos” fejlesztések és közösségeik közötti kapcsolódást vizsgálja. Vagy megemlíthetjük Bánkutiné Mihalcsik Márta Érték és közösség – Helyi kézműves alkotóközösségek (hímzés, csipkeverés) és helyi értéktárak szerepe, egymásra hatása a Balaton-felvidéki kistelepüléseken előadását is, amely a helyi értéktárak települési alkotóközösségekre gyakorolt pozitív hatását mutatja be. A közösségépítés nemzeti szintű kihívásaira pedig Kozma Tamás, a HERA elnöke hívta fel a figyelmet Közösség, tanulás, innováció című előadásában.

A közművelődés témaköréhez kapcsolódóan szintén több érdekes kutatási eredményt tártak fel a résztvevők. Ezek közül kiemelnénk Juhász Erika A közművelődés helyzete és reakciói a koronavírus-járványra kutatását, amely a hazai közművelődési intézmények, közösségi színterek világjárvány következtében megjelenő mindennapi működési nehézségeit és az ezekre adott válaszát, innovációs tevékenységeit mutatja be. További hazai kutatást prezentáló e-poszterek egyike Oszterman Dorottya A közművelődési intézmények szerepe az egész életre kiterjedő tanulás feltételeinek biztosításában előadása, amelyben arra keresi a választ, hogy Borsod-Abaúj-Zemplén megyében milyen mértékben valósul meg a közművelődési alapszolgáltatások közül az egész életre kiterjedő tanulás feltételeinek biztosítása. Egy kis nemzetközi kitekintés gyanánt a határon túli, romániai/erdélyi magyar kulturális intézmények és közművelődési tevékenységek állapotáról Barabási Tünde, Herczegh Judit szerzőpáros A romániai (magyar) kulturális fogyasztás és közművelődés jellemzői az EU összesített és országos statisztikai mutatók tükrében poszterelőadásukban adnak átfogó helyzetképet.

A konferenciára több kárpát-medencei magyar szervezettől is érkeztek be előadások, főként Erdélyi vonatkozású kutatásokról. A kultúra témaköréhez kapcsolódóan ilyen nemzetközi kutatási eredményeket bemutató előadásokat emelnénk ki. Az egyik egy összehasonlító kutatás Bartalis Izabella – Salló Szilárd – Miklósi Márta szerzőktől A kultúra jogi szabályozása és igazgatási rendszere Magyarországon és Romániában címmel. A másik Széman Emese Rózsa – Brînzan-Antal Cristina szerzőpárostól a Kulturális intézmények és szervezetek Romániában című poszter előadása. Végezetül Márkus Edina két évtizedet átfogó kutatási tevékenységeket vizsgáló előadását említenénk meg, Az erdélyi magyar kulturális intézményrendszerre vonatkozó kutatások 2000-2020 címmel. Ezek a kutatások egy nemzetközi kutatási programba illeszkednek bele, amelyet a Nemzeti Művelődési Intézet Közművelődési Tudományos Kutatási Programja támogatott a kutatócsoportok részére kiírt pályázatán.

A távkonferencián elhangzó előadások sok új lehetőséget és választ kínáltak a tanuló társadalom aktuális kihívásaira. Emellett a távkonferencia pozitív hozadéka, hogy az elhangzott plenáris előadások, e-poszterek és elektronikus prezentációk hosszútávon elérhetőek az egyesület honlapján és youtube csatornáján, így a konferencián való valós idejű részvétel híján a későbbiekben is megtekinthetőek.


Bővebb információk a konferenciáról és az e-poszter galéria elérhető a HERA Egyesület honlapján: http://hera.org.hu/