Kulturális Szemle
Kulturális Szemle a Nemzeti Művelődési Intézet Interdiszciplináris online folyóirata

Aktuális

Fehér Gyöngyvér Rozália: Két kulturális identitásőrző és értékmentő program, amely összeköti a magyarságot [1]

2021.06.30.
Fehér Gyöngyvér Rozália: Két kulturális identitásőrző és értékmentő program, amely összeköti a magyarságot [1]
Absztrakt: A tanulmány középpontjában a magyar nemzeti identitás áll, annak megőrzésére törekvő lehetőségeket mutat be a Kárpát-medencében, a szórványban és a diaszpóra területein. Az elméleti tanulmány az értéket, értékrendet, nemzeti értéket, a kultúrát, az örökséget, a kulturális örökséget, a hungarikumoka...

Tovább olvasom ›

Juhász Erika – Márkus Edina – Benkei-Kovács Balázs: A közösségszervezés BA alapszakos hallgatók motivációjának és kompetenciáinak vizsgálata, Magyarországon

2021.06.29.
Juhász Erika  – Márkus Edina – Benkei-Kovács Balázs: A közösségszervezés BA alapszakos hallgatók motivációjának és kompetenciáinak vizsgálata, Magyarországon
Absztrakt: Tanulmányunk egy közösségszervező alapszakos (BA) egyetemi hallgatók részvételével zajló országos szintű kutatás (n=730) eredményeit mutatja be. A közösségszervező alapszak, amely képzési előzményeivel együtt 60 éves hagyományokkal rendelkezik a magyar felsőoktatásban, 2017-ben került önálló formáb...

Tovább olvasom ›

Juniki Mária: Esztétikai-művészeti nevelés, mint a közösségfejlesztés alternatív eszköze

2021.06.30.
Juniki Mária: Esztétikai-művészeti nevelés, mint a közösségfejlesztés  alternatív eszköze
Absztrakt: Kutatásom alapja az esztétikai-művészeti nevelési módszerek alkalmazási lehetőségeinek vizsgálata és közösségfejlesztő funkciójának feltárása. A tanulmány a nevelő szerepét kiemelt fontosságúnak tartja, közösségfejlesztő tevékenységét elemzi. Fontos szempontként jelenik meg a részvételi motiváció,...

Tovább olvasom ›

Morvay Szabolcs – Ponyi László: A közművelődés és az agorák szerepvállalása a kreatív városokban

2021.06.29.
Morvay Szabolcs  –  Ponyi László: A közművelődés és az agorák szerepvállalása  a kreatív városokban
Absztrakt: A kreatív városok a posztindusztriális korszakban, illetve a posztindusztriális társadalmakban alakultak ki. Voltaképpen a városfejlődés egy olyan irányáról beszélünk, amely során a sikeres és versenyképes városok számára a kultúra és a kreativitás jelentik a potenciális erőforrásokat. A kultúra a...

Tovább olvasom ›