Kulturális Szemle
Kulturális Szemle a Nemzeti Művelődési Intézet Interdiszciplináris online folyóirata

Aktuális

2021.03.30.
Bajusz Erika: A közművelődés szerepe és funkciója a magyarságtudat megőrzésében – egy erdélyi település, Vízakna példáján keresztül
Absztrakt: Kutatásom a közművelődés rendeltetéseit és funkcióit hivatott bemutatni, különösen az önazonosságtudat erősítésében meghatározott szerepét figyelembe véve, egy határon túli kis település közösségének és közművelődési lehetőségeinek vizsgálatán keresztül. Általános kérdés, hogy az elsődleges és máso...

Tovább olvasom ›

2021.03.30.
Farkas Enikő Bianka: A Pécsi Kulturális Központ szerepe a Pécsi Tudományegyetem közösségszervező szakos hallgatóóinak közművelődési lehetőségeiben
Absztrakt: A Pécsi Kulturális Központ (továbbiakban PKK) Pécs Megyei Jogú Város uránvárosi városrészében található, ahol elsősorban a helyi lakosok számára biztosít évtizedek óta kulturális- és közművelődési lehetőséget. Az intézmény elhelyezkedéséből adódóan közel található a Pécsi Tudományegyetem Bölcsészet...

Tovább olvasom ›

2021.03.30.
Hacsavecz Éva: Értékfeltárás és közösségfejlesztés Bélapátfalván
Absztrakt: Tanulmányunk témájaként az értékek feltárásán alapuló közösségfejlesztés folyamatának bemutatását, annak egy településre való levetítését céloztuk meg. A témaválasztás oka egyben a téma aktualitása is, amelyet az indokol, hogy a rendszerváltás óta eltelt időben Magyarországon a közösségek helyzete...

Tovább olvasom ›

2021.03.30.
Halász Dániel: Magyar kulturális értékek közvetítése egy videojatékon keresztül
Absztrakt: A kultúra és játék kapcsolatát vizsgálva, már Huizinga is úgy vélekedett, hogy az emberi kultúra a játékban, játékként kezdődik és bontakozik ki. Rávilágított a játék kultúrateremtő, megőrző és átadó szerepére. (Huizinga 1944). Ezen tulajdonságai miatt a játékokra kulturális erőként tekinthetünk (B...

Tovább olvasom ›

2021.03.30.
Koncz Andrea: Kórusok, mint közösségek Kecskeméten
Absztrakt: A tanulmány mottójaként jelölt idézet lényegét sokak megértették és megtapasztalták a 2020-as évben, hiszen valamilyen módon, rövidebb vagy hosszabb időre mindenki elszakadt a megszokott közösségétől. Egészen a kezdetektől jellemző, hogy az emberek közösségekben élték és élik életüket, mely közössé...

Tovább olvasom ›

2021.03.30.
Magné Szaitz Éva: Az amatőr színjátszás céljai, lehetőségei Csongrád-Csanád megyei és határon túli példákon keresztül
Absztrakt: Az amatőr művészetek egyik legismertebb válfaja az amatőr színjátszás. Nem csupán időtöltés, vagy hobbi, hanem eszköz a közösségépítésre, a generációk közötti kapcsolatok erősítésére. A kulturális mediáció mesterképzés zárásaként diplomadolgozatom középpontjában az amatőr színjátszó csoportok működ...

Tovább olvasom ›