Hírek

Megjelent a Kulturális Szemle 2016. évi 2. száma

2016. december 22. 10:12
Megjelent a Kulturális Szemle 2016. évi 2. száma

A folyóirat legújabb száma a folyóirat honlapján már elérhető: http://kultszemle.nmi.hu/

A Kulturális Szemle 2016. évi 2. száma, a korábbiakhoz hasonlóan dr. Juhász Erika főszerkesztő ajánlásával kezdődik, amelyben rövid képet ad a folyóirat aktuális számáról. A tudományos folyóirat rovatai a korábbi lapszámokhoz hasonlóan a következőképpen tagolódnak: Nemzetközi kitekintés, Hazai tudományos műhely, Junior kutatóműhely, Könyvajánlat, recenziók, valamint Tudományos konferenciák hírei.

 

A Nemzetközi kitekintés rovatban Barabási Tünde a székelyudvarhelyi Haáz Rezső Múzeum kulturális tevékenységét, mint a nem-formális tanulás lehetséges színterét mutatja be, kiemelve az ott zajló múzeumpedagógiai tevékenységet. A szerző vizsgálja, hogy az új, interaktív múzeumpedagógiai módszerek alkalmazása hogyan járulhat hozzá a gyermekek és a fiatalok megszólításához, a látogatószám növekedéséhez.

A Hazai tudományos műhely rovatban az ELTE Társadalomtudományi Karáról A. Gergely András és Arapovics Mária, a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Karáról Újvári Edit és Szirmai Éva, valamint a Debreceni Református Hittudományi Egyetemről Tamusné Molnár Viktória tanulmányai olvashatók. A. Gergely András cikke a 20. századi magyar dokumentumfilmezés világába enged betekintést. Arapovics Mária írásában a közösség és a civil társadalom fogalmait, a közösségfejlesztés elméleti alapjait, és a magyarországi közösségfejlesztő gyakorlat fundamentumait járja körül. Újvári Edit a Szeged-Klebelsberg-telepi Polgári Kör Egyesület történetét és a szervezet közösségszervező munkáját mutatja be. Szirmai Éva írásában Rubovszky Kálmán kutatásai nyomán törekszik meghatározni a képregény műfajának helyét a kulturális piacon, és definiálni ennek a tömegkulturális terméknek a különböző jelentéseit. Tamusné Molnár Viktória cikkében a szabadművelődés korszakában működő kórusmozgalom és Csenki Imre munkásságának szerepét ismerteti az olvasóval.

A Junior kutatóműhely rovatban Izer Boglárka, a Nemzeti Művelődési Intézet volt munkatársának és Megyesi Judit, az Intézet fiatal kutatójának írásai olvashatók.Mindkét szerző az Intézet Országos Tudományos és Felsőoktatási Központja által koordinált egy-egy kutatás főbb eredményeit mutatja be és foglalja össze saját következtetéseit.

A Könyvajánlat, recenziók rovatban Ponyi László, a Nemzeti Művelődési Intézet Országos Tudományos és Felsőoktatási Központjának senior kutatója elemzi a közösség, a közösségi művelődés szemszögéből Csányi Vilmos „Íme az ember – A humánetológus szemével” című művét „Íme az ember(állat)!” címmel.

A záró, Tudományos konferenciák címet viselő rovatban Juhász Erika és Izer Boglárka ír a 2016. június 16-17. közötti, Debreceni Egyetemenmegrendezett „Aki felteszi a kolompot, az rázza is!” – Durkó Mátyás Emlékkonferenciáról, amely idén a felnőttek képzésével és művelődésével foglalkozó felsőoktatási szakemberképzés 60. évfordulójának ünnepe is volt.

 

A 2017. évi 1. számba is várjuk a publikációkat a ksz@nmi.hu e-mail címre.

A publikálás feltételei az alábbi linken találhatóak: http://kultszemle.nmi.hu/storage/upload/K%20SZ%20_%20sablon.doc

 

A publikációs határidő: 2017. március 1.

Az online folyóirat korábbi számai elérhetőek a honlapon a felső menüsor ARCHÍVUM füle alatt.

 

Hasznos olvasmányélményeket kívánunk!