Hazai tudományos műhely

Bozsó Renáta, Kávai Zsuzsanna, Szirmai Éva: Szak...

2018. október 30. 10:00
Absztrakt: A hazai szakkollégiumi rendszer a tehetséggondozás sok vonatkozásban egyedülálló terepe. Ebbe a rendszerbe il...

Drabancz Róbert: A „történelem vége” a húszas év...

2018. október 30. 10:00
Absztrakt: A modern világában létrejött az autonóm politika differenciált világa, valamint megnőtt az ideológiák jelentő...

Gulyás Sándor: Egy kistelepülés közösségek képek...

2018. október 30. 08:00
Absztrakt: 2017 őszén „Acsaiak vagyunk - életképek” címmel fotókiállítás nyílt egy kis Pest megyei településen, Acsán. A...

Kenyeres Attila Zoltán: A dokumentumfilmekből tö...

2018. október 30. 08:00
Absztrakt: Jelen publikációnk a kulturális közfoglalkoztatottak körében 2016 nyarán végzett országos kutatáshoz illeszke...

Szabó József: Játékos-kompetenciák

2018. október 30. 08:00
Absztrakt: A számítógépes játékok elterjedése először a pszichológusok figyelmét keltette fel, akik figyelmeztettek a já...

Kuthy-Megyesi Judit – Takács-Miklósi Márta: Az e...

2018. október 30. 07:00
Absztrakt: Jelen tanulmányban az egész életre kiterjedő tanulást vizsgáljuk a közművelődés aspektusából. Vizsgálatunkban...