Nemzetközi kitekintés

Bakos Kinga: Hargita megyei pedagógusok vallásos...

2017. december 27. 08:41
Absztrakt: Jelen tanulmányban Hargita megye pedagóguspopulációjának vallásosságát vizsgálom saját empirikus kutatásom ké...

Cseri Kinga: Az interkulturalitás vallási vetüle...

2017. december 27. 08:31
Absztrakt: A tanulmány célja, hogy az interkulturalitás témakörének kontextusában tárgyalja a vallási pluralizmus komple...