Hazai tudományos műhely

Kenyeres Attila Zoltán – Juhász Erika: A kulturá...

2017. december 27. 10:59
Absztrakt: Több kutatás szerint az emberek szabadidejének jelentős részét teszik ki különféle kulturális aktivitások. Sa...

Morva Péter: Az 1974-es közművelődési határozat ...

2017. december 27. 10:37
Absztrakt: A hatvanas-hetvenes évek nevelésügyi értelemben intézményszegény társadalma a hetvenes évek derekától a hagyo...

Ponyi László: Roma közösségi házak kialakulása, ...

2017. december 27. 10:11
Absztrakt: Jelen tanulmányunk egy regionális empirikus kutatás elméleti részének fejezete, amelyet az Észak-magyarország...

Szabó József: Játékvilág

2017. december 27. 10:06
Absztrakt: Az elektronikus játékok ma a fiatalok szabadidejében talán az egyik legfontosabb szerepet töltik be. A kutatá...

Szóró Ilona: A tanítók szerepe az agráregyesüle...

2017. december 27. 10:00
Absztrakt: Az 1940-es években a tanítók jelentős szerepet játszottak az agráregyesületek életében, tevékenységében. Segí...

Vehrer Adél: Közösségekben művelődő idősek, mint...

2017. december 27. 09:44
Absztrakt: Európában az utóbbi évtizedekben fontossá vált az idősödő korosztály jellemzőinek kutatása. A tanulmány a fia...