Hazai tudományos műhely

Bérces Viktor – Domokos Andrea: A szoftverek és ...

2017. szeptember 14. 12:03
Absztrakt: A szerzői művek számának és típusainak utóbbi időkben tapasztalható növekedése fokozott védelmet kíván a joga...

Márkus Edina – Megyesi Judit: A kultúra civil pa...

2017. szeptember 14. 11:29
Absztrakt: A Nemzeti Művelődési Intézet 2014-ben kérdőíves felmérést végzett a Kulturális Közfoglalkoztatási Program par...

Ponyi László: „Isten háta mögötti kontextusok” ...

2017. szeptember 14. 08:58
Absztrakt: A szerző a tanulmányban röviden elemezi és bemutatja a magyar és nemzetközi közösségtanulmányokat, azok jelen...

Simándi Szilvia: A tanulókörök mint a felnőttkor...

2017. szeptember 14. 08:33
Absztrakt: A tanulókörök az észak-európai országokban már évtizedek óta a felnőttkori tanulásnak, művelődésnek népszerű ...

Tengely Adrienn: A Mária-kongregációs könyvtára...

2017. szeptember 13. 16:01
Absztrakt: A 20. század első felében a hitbuzgalmi társulatok, elsősorban a Mária-kongregációk jelentős kulturális tevék...