Hazai tudományos műhely

Kuglics Gábor: Közművelődés Püspökmolnári terüle...

2021. március 31. 13:45
Absztrakt: A mai Püspökmolnári két világháború közti elődközségeiben gazdag közművelődési tevékenység folyt. Ennek fő sz...

Szabó Irma: Gondolatok és tények a közművelődés ...

2021. március 31. 13:37
Absztrakt: Tanulmányunk a közművelődési terület egyik legnagyobb innovációjához, a közművelődés minőségfejlesztési progr...

Szerdahelyiné Lőrincz Nóra: A közösségszervezés ...

2021. március 31. 13:07
Absztrakt: A közösségszervezés lehetőségei egy életút tükrében - a személyiség meghatározó szerepe Kakuk Pál életútjának...

Török Károlyné Miszori Marianna: A közösségfejle...

2021. március 31. 12:45
Absztakt: A vizsgálat alapja egy közösségépítő módszer alaklmazása, annak tapasztalatai három Nyugat-Magyarországi, őrsé...